• 1
  • 2
  • 3
Laboratori d'anàlisis clíniques

Laboratori d'anàlisis clíniques

Hematologia, Hemostàsia, Bioquímica clínica, Immunologia, Serologia, Microbiologia, Parasitologia, Proves especials.

més informació
Laboratori d'anàlisis d'aigües

Laboratori d'anàlisis d'aigües

Anàlisis microbiològiques i físico-químiques d'aigües.
 

més informació