Detecció d’helicobacter Pylori en alé

Abans de la realització de la prova, és important que llegeixi i entengui bé les instruccions. Si té qualsevol dubte, podeu consultar amb nosaltres.


30 dies abans (1 mes) de realitzar la prova és important que:

  • No s'hagi realitzat cap gastroscòpia o colonoscòpia
  • No hagi estat sotmès a teràpia antibiòtica
  • No estigui en tractament amb agents antisecretors àcids (tipus Omeprazol) (* si presa puntual, esperar 15 dies)

Just abans i durant la prova:

  • No raspallar-se les dents
  • No es pot fumar
  • No ha d’haver realitzat cap esforç físic
  • No es pot menjar ni mastegar xiclet

 

La prova s'ha de fer en dejú (tant de líquids com de sòlids) (minim 8 hores).

La prova té una durada aproximada de vint minuts. Durant aquest temps ha de romandre en repòs a la sala d'espera del laboratori.

Es recollirà una mostra d'alè basal. Posteriorment se li administrarà un comprimit que s’ha d’empassar senser (sense triturar o mastegar) amb 100 ml d'aigua. Als 20 minuts es tornarà a recollir una altra mostra d'alè.

 


Veure totes

Horaris:

Dilluns a Dijous de 7:00h a 14:00h i de 16:00 a 18:00h | Divendres de 7:00h a 15:00h | Dissabte de 8:00h a 10:30h