Laboratori d'anàlisis clíniques

HEMATOLOGIA

HEMATOLOGIA - HEMOSTÀSIA

Aquesta secció inclou les metodologies analítiques adients per a l'estudi de processos relacionats amb els òrgans i teixits hematopoietics i de la coagulació de la sang.

L'equipament tècnic de la secció disposa dels analitzadors automàtics següents: Coagulòmetre Sysmex CA500, Coagulòmetre KC4 Delta Melungm i Comptador hematològic Horiba ABX Pentra 60.


BIOQUIMICA

BIOQUÍMICA CLÍNICA

En aquesta secció s'efectuen les anàlisis químiques o físiques de mostres biològiques d'origen humà, amb la finalitat de contribuir al diagnòstic, pronòstic i prevenció de les patologies, així com per a la monitorització de la terapèutica.

Per aquesta tasca el nostre laboratori disposa dels analitzadors automàtics següents: Analitzador bioquímica Horiba ABX Pentra 400, DCA Vantage Siemens i UBiT-IR300 Otsuka) .


IMMUNOLOGIA

IMMUNOLOGIA - SEROLOGIA

En aquesta secció es realitzen les anàlisis relacionades amb els processos hormonals, immunològics i serològics.

Per aquesta tasca el nostre laboratori disposa dels analitzadors automàtics següents :Bio-Merieux VIDAS d'immunoassaig (ELFA):, Afinion AS100 Alere i Cobas h 232 de Roche


MICROBIOLOGIA - PARASITOLOGIA

MICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA

Aquesta secció es dedica a l'estudi i identificació dels microorganismes i paràsits relacionats amb mostres biològiques d’origen humà. L’anàlisi de llur sensibilitat i concentració mínima inhibitòria (CMI) en front dels antimicrobians més freqüents.

Per aquesta tasca el nostre laboratori disposa del analitzador automàtic Vitek 2 compact de Biomerieux.

Aquests analitzadors automàtics estan connectats amb el sistema informàtic central del laboratori.


PROVES ESPECIALS

PROVES ESPECIALS

BIO-CENTRE té establerts acords de col·laboració amb laboratoris de referència on es deriven aquelles determinacions especials que, per al seu poc volum o que per les seves característiques no són realitzables al nostre laboratori.

Actualment aquest laboratoris són:

  • Reference Laboratory de Barcelona
  • Hospital Clínic de Barcelona
  • CAGT Centro Análisis Genéticos de Zaragoza