Laboratori d'anàlisis clíniques

HEMATOLOGIA

HEMATOLOGIA - HEMOSTÀSIA

Metodologies analítiques per l’estudi de processos relacionats amb els òrgans i teixits hematopoietics i de la coagulació de la sang.

L’hematologia és una branca de la medecina dedicada a l'estudi de la fisiologia i de la patologia de la sang. Principalment consisteix a estudiar les hematies, leucòcits y plaquetes, analitzant-ne les proporcions relatives i l’estat general de les cèl·lules.

L’estudi de l'hemostàsia avalua el procés de coagulació sanguina.


BIOQUIMICA

BIOQUÍMICA CLÍNICA

Anàlisis químiques o físiques de mostres biològiques d’origen humà, amb la finalitat de contribuir al diagnòstic, pronòstic i prevenció de les patologies, així com per al monitoratge de la terapèutica.

Proves de tolerància a la glucosa: s'administra un preparat de glucosa i es van realitzant extraccions de sang a diferents temps. L'objectiu es identificar anormalitats en el metabolisme de la glucosa. La prova de tolerància a la glucosa denominada Test de O'Sullivan es realitza, entre altres, a les gestants.

APARELL DIGESTIU

Prova de l’alè no invasiva que permet diagnosticar la intolerància o malabsorció dels sucres: lactosa, fructosa, galactosa, sacarosa, sorbitol i xilosa. S’administra per via oral una quantitat del substrat (sucre) adequat i es valora la quantitat de H2 i CH4 expirat. La prova té una durada de 3 hores des de l’administració del substrat (sucre).

Prova de l’alè no invasiva per determinar si hi ha creixement bacterià.

Prova de l’alè amb Urea C-13 (UBTest®): s'utilitza per a diagnosticar la infecció causada pel Helicobacter pylori, determinant la presència del bacteri en l'estómac. La prova consisteix a prendre comprimits UBTest® 100 mg (urea 13C). El bacteri transformarà la urea 13C del medicament, fent-ho detectable analitzant mostres d'alè.


IMMUNOLOGIA

IMMUNOLOGIA – SEROLOGIA

La immunologia és una branca de la ciència que estudia el sistema immunitari tant en estat de salut com de malaltia. Les alteracions més freqüents són malalties autoimmunes, al·lèrgies i immunodeficiències, entre altres.

S’estudien els sèrums biològics humans, principalment per avaluar els processos hormonals, immunològics i serològics del pacient.


MICROBIOLOGIA - PARASITOLOGIA

MICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA

Estudi i identificació dels microorganismes relacionats amb mostres biològiques d’origen humà. Anàlisi de llur sensibilitat enfront dels antimicrobians més freqüents.

La parasitologia clínica estudia els paràsits del ser humà. En els últims anys aquesta branca ha pres més rellevància, a causa de l’increment de mobilitat de les persones (migració i viatges).


FERTILITAT

FERTILITAT

L’analítica del semen es denomina Espermiograma o Seminograma, i pretén investigar la condició de la fertilitat masculina i controlar l’espermatogènesi. BIO-CENTRE realitza aquesta analítica basant-se en els criteris publicats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS).


PROVES ESPECIALS -  GENÈTICA

PROVES ESPECIALS - GENÈTICA

BIO-CENTRE té establerts acords de col·laboració amb laboratoris de referència on es deriven aquelles determinacions especials que, per al seu poc volum o per les seves característiques, no són realitzables al nostre laboratori.

Actualment aquests laboratoris són:

  • Reference Laboratory
  • Hospital Clínic Barcelona
  • Centro Análisis Genéticos Citogen CAGT
  • Teletest Lab Analisis
  • Eugenomic Farmacogenética y Genómica

Horaris:

Dilluns a Dijous de 7:00h a 14:00h i de 16:00 a 18:00h | Divendres de 7:00h a 15:00h | Dissabte de 8:00h a 10:30h