Material i Equipament

BIO-CENTRE disposa dels equips i instrumental necessari per a la correcta realització dels assaigs i anàlisis inclosos en l’àmbit de la seva competència i els sotmet a un programa de control, calibració, verificació i manteniment preventiu i correctiu que assegura la correcta prestació dels seus serveis.

Les instruccions actualitzades sobre l’ús i manteniment dels equips (inclosos els manuals proporcionats pels fabricants) es troben a disposició del personal del laboratori.

Actualment, BIO-CENTRE disposa del següent equipament:

EQUIP Fabricant
EQUIPAMENT ANALÍTIC
Analitzador Afinion AS100 Alere
Analitzador Bioquímica ABX Pentra 400 Horiba ABX
Analitzador Orines Cobas U411 Roche
Analitzador DCA Vantage Siemens
Coagulòmetre CA 500 Sysmex Siemens
Comptador hematològic ABX Pentra 60 Horiba ABX
Analitzador Cobas H232 Roche
Analitzador Immunologia Vidas BioMerieux
Analitzador Microbiologia Vitek 2 Compact BioMerieux
Microscopi Nikon Alphaphot-2 Izasa
Microscopi Nikon Labophot-2 Izasa
UBiT-IR300 Photal Otsuka
EQUIPAMENT AUXILIAR
Autoclau Presodore-30 Selecta
Balança PT 120 Sartorius
Bany termostàtic BATH-100 Selecta
Campana fluxe laminar Captair Cruma
Estufa 1 42ºC UM-100 Memmert
Estufa 2 44ºC UM-100 Memmert
Estufa 3 37ºC EB-115 Jouan (Izasa)
Estufa 4 30ºC EB-115 Jouan (Izasa)
2 Congeladors Comfort Liebherr
Centrifuga-1 Thermo scientific Jouan (Izasa)
Centrifuga-2 Thermo scientific Jouan (Izasa)
Nevera - 1 Liebherr Liebherr
Nevera - 2 Liebherr Liebherr
Nevera - 3 Bosch Bosch
Nevera - 4 Climas Climas
Nevera - 5 Climas Climas
Nevera – 6 Climas Climas
pH-Conductímetre Sension-156 Hach
Colorímetre DR/890 Hach
Turbitímetre 2100P Hach